Məktəbdə xadimənin vəzifə təlimatı ....
24-02-2023, 10:35
1 671

Məktəbdə xadimənin vəzifə təlimatı ....

TehsilForumu.Az təqdim edir.

Xadimənin Vəzifə   təlimatı  

1. Ümumi müddəalar 

1.1. Xidməti otaqların süpürgəçisi məktəb direktorun əmri ilə vəzifəyə təyin edilir və vəzifədən azad edilir. Məzuniyyət dövrü və müvəqqəti əmək bacarığı olmadığı dövrü zamanı , onun öhdəlikləri kiçik xidməti personalın digər əməkdaşların üzərinə qoyula bilər. Bu halda öhdəliklərin müvəqqəti icrası , əmək haqqında qanunvericiliyin tələblərinə riayət etməklə verilmiş, məktəb direktorun əmrinə əsasən həyata keçirilir. 

1.2. Xidməti otaqların süpürgəçisi bilavasitə təsərrüfat işləri üzrə məktəb direktorun müavininə tabedir. 

1.3. Öz fəaliyyətində xidməti otaqların süpürgəçisi əmək mühafizəsinin , təhlükəsizlik texnikasının və yanğına qarşı müdafiə qaydalarını və normalarını və həmçinin məktəbin Nizamnaməsini və lokal hüquq aktlarını ( o cümlədən daxili intizam qaydalarını , direktorun əmr və sərəncamlarını , hazırkı vəzifə təlimatını), əmək müqaviləsini ( kontraktını) rəhbər turur. Xidməti otaqların süpürgəçisi uşaq hüquqları haqqında Konvensiyaya riayət edir. 

2.Funksiyaları:  

Xidməti otaqların süpürgəçisinin əsas fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır:   

 təhkim edilmiş ərazidə SES tələbləri səviyyəsində sanitar vəziyyətini saxlamaq. 

3. Vəzifə öhdəlikləri : 

Xidməti otaqların süpürgəçisi aşağıdakı vəzifə öhdəliklərini yerinə yetirir : 

3.1. Həyata keçirir:

 təhkim edilmiş otaqlarda zibinin təmizlənməsini;

 iş günü ərzində təhkim edilmiş ərazidə təmizliyi saxlamasını ;

 iş günü ərzində ümumi istifadə yerlərin , dəhlizlərin, pilləkənlərin iki dəfə nəm təmizlənməsini ;

 dərs kabinetlərin bir dəfə nəm təmizlənməsini (döşəmələrin yuyulması, tozun silinməsi, lövhənin, divarların silinməsi);

 zibilin konteynerlərə yerləşdirilməsini ;

 zibil üçün qabların qoyulmasını, onların təmizlənməsini və dezinfeksiyasını ;

 tualetlərin iki dəfədən az olmayaraq təmizlənməsini və dezinfeksiyasını ;

 yuyucu və dezinfeksiyaedici məhlulun hazırlanmasını ;

 yuyucu vasitələrin, inventarın və silgi materialın alınmasını;

 .ildə iki dəfə pəncərələrin silinməsini. 

4. Hüquqları. 

Xidməti otaqların süpürgəçisi öz səlahiyyəti hüdudlarına aşağıdakı hüquqlara malidkir: 

4.1. Təqdim etmək 

 məktəb direktorunun təlim-metodiki və şagirdlərin tərbiyə işi üzrə müavinləri tərəfindən ,

 mükafat və tənbeh haqqında qaydalarla müəyyən edilmiş qaydada , 

 təlim- tərbiyə prosesini pozan hərəkətlərə görə inzibati məsuliyyəttə . 

4.2. Təkliflər daxil etmək 

  məktəbin texniki xidmətin işinin təkmilləşdirilməsi üzrə 4.3. Öz  peşəsi ilə əlaqədar olaraq bilikləri artırmaq 

5. Məsuliyyət  

5.1. Üzüsrsüz  səbəbdən   məktəbin nizamnaməsini  və  daxili əmək intizamın qaydalarını  , məktəb direktorun , onun müavinlərin  qanuni sərəncamların  və  digər lokal normativ aktların , hazırkı təlimatla müəyyən edilmiş  vəzifə öhdəliklərin  yerinə yetirmədiyinə  görə və ya  lazımı dərəcədə  yerinə yetirmədiyinə  görə ,o cümlədən  hazırkı təlimatla verilən hüquqlardan  istifadə  etmədiyinə görə ,  xidməti otaqların  süpürgəçisi əmək qanunvericiliyi ilə müəyyn edilmiş qaydada  inzibati məsuliyyət daşıyır . Əmək  öhdəliklərinin  kobud pozmasına görə inzibati cəza qismində  işdən xaric olma  tətbiq oluna bilər. 

 

5.2. Yanğın  təhlükəsizliyi, əmək mühafizəsi,  təlim-tərbiyə  prosesin  təşkil edilməsinin sanitar-qiqiyenik qaydalarını  pozmasına görə,  xidməti otaqların  süpürgəçisi,   inzibati  qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada ,  inzibati məsuliyyətə  cəlb edilir. 5.3.Öz vəzifə öhdəliklərin  yerinə yetirilməsi( yetirilməməsi) ilə bağlı,  məktəbə və ya təhsil prosesin iştirakçılarına onun günahından  vurulan zərərə görə və həmçinin ,  hazırkı təlimatla verilən hüquqlardan  istifadə  etmədiyinə görə,  xidməti otaqların  süpürgəçisi  əmək və ( və ya ) mülki qanunvericiliklə müəyyən edilmiş  qaydada və hüdudlarda  maddi məsuliyyət daşıyır. 

 

6.Qarşılıqlı əlaqələr. Vəzifə üzrə əlaqələr. . 

Xidməti otaqların  süpürgəçisi  : 

6.1.  40 saatlıq iş həftəsinə istinad edərək , tərtib edilən və məktəbin direktoru tərəfindən təsdiq edilən cədvəl üzrə işləyir. 

6.2. Məktəb direktorundan  və onun  müavinlərindən  normativ-hüquq  və  təşkilatı-metodiki  xarakterli məlumatı alır , qəbzlə müvafiq  sənədlərlə tanış olur. 6.3.   təsərrüfat işləri üzrə məktəb  direktorun müavinin     , müvəqqəti  olmadıqları zaman( məzuniyyət, xəstəlik və s.),öhdəliklərini   yerinə  yetirir.Öhdəliklərin  icrası , əmək  haqqında qanunvericiliyə  və məktəb direktorun əmri əsasında, məktəbin Nizamnaməsinə uyğun   yerinə yetirilir.  

Oxşar xəbərlər